Rezervoari za plin su posude za skladištenjenje tekućega naftnoga plina, opremljene sa svom neophodnom opremom. Proizvode se u skladu s valjanim tehničkim propisima.

Garantiraju sigurnu upotrebu plina za grijanje i industrijsku namjenu pri poštivanju sigurnosnih propisa i pravilnika. Veličina rezervoara se određuje s obzirom na predviđenu potrošnju plina i na raspoloživi prostor. Izabrana veličina ne bi trebala zahtijevati više od dva punjenja godišnje.

Plinske rezervoare svojim potrošačima prodajemo ili iznajmljujemo u ovisnosti veličine samog rezervora , čime kupac izbjegava dodatne troškove nabave istih.

Plinski rezervoari

Nadzemni rezervoari

Rezervoari se postavljaju na slobodnom ili unutarnjem prostoru jer su tvornički isprobani na tlaku od 25 bara. Njihova površina je zaštićena protiv korozije.
Na otvorenom prostoru mogu biti postavljeni u vrtu, blizu stambenog objekta ili u dvorištu. Mjesto postavljanja je određeno Pravilnikom o tecnom naftnom plinu.

Udaljenost mora biti najmanje:

 • otvoreni prostori vlastite ili susjedne zgrade 3m
 • granice sa susjednim zemljištem 3m
 • otvorena vatra, izvor zapaljivosti 3m
 • javna cesta, željeznica 3m
 • podrumi, bunari, otvori pod zemljom 3m
 • autocisterna pri pražnjenju 3m
 • električni kabeli bilo kojeg naponskog nivoa 3-7m
 • autocisterna 5m
 • ako je zgrada 0,8

Primjenjuju se sljedeći nadzemni rezervoari od: 1750 l, 2750 l i 5000 l

Sematski prikaz postavljanja nadzemnog rezervoara

Šematski prikaz postavljanja nadzemnog rezervoara

Podzemni rezervoari

Pri postavljanju podzemnog rezervoara za plin potrebno je poštovati udaljenosti koje su predvidjene Pravilnikom o tekućemu naftnomu plinu. Oni se mogu postaviti ukoliko na udaljenosti od 3m od sredine rezervoara nema nikakvih podzemnih otvora, prozora ili vrata, granica sa susjednim zemljištem itd. Pri postavljanju moramo biti oprezni da je pristup rezrvoaru slobodan, a isti mora biti osiguran dostavnom vozilu. Važno je da su plinski potrošači na prostoru gdje mogu bez problema pravilno i sigurno funkcionisati. Važni zahtjevi su dovod dovoljne količine zraka za izgaranje te pravilan odvod plinova.

Montaža podzemnoga rezervoara zahtijeva sljedeće faze ugradnje:

 • Jama mora biti pripremljena kao što je prikazano na slici.
 • Dno jame potrebno je izravnati i uvaljati.
 • Prije postavljanja rezervoara, potrebno je izraditi posteljicu od pijeska, debljine najmanje 20cm. Pijesak ne smije sadržavati veće kamenje.
 • Rezervoar mora biti u zemlji udaljen najmanje 0,8m od podzemnih kablova, instalacija i temelja zgrada.
 • U slučaju podzemnih voda, potrebno je dodatno sidrenje spremnika s najmanje 1,3 puta većim osiguranjem.

Podzemni rezervoari ne kvare izgled okoline. Međutim, za njegovo postavljanje potrebni su zemljani radovi, što podiže cijenu postavljanja. Rezervoari su ovako bolje zaštićeni od vanjskih utjecaja i imaju stalnu radnu temperaturu.

Primjenjuju se sledeci podzemni rezervoari od: 1650 l, 2750 l, 5000 l.

Sematski prikaz postavljanja podzemnih rezervoara

Šematski prikaz postavljanja podzemnih rezervoara