Kako postupiti ako osjetite miris plina?

 1. Zatvoriti glavni ventil za plin (u kuči, plinskoj boci ili rezervoaru LPG-a)!
 2. Ugasiti sve uređaje, vatru i sve moguče izvore varnica. Ne paliti cigarete!
 3. Ne koristite prekidače za električnu energiju niti telefon.
 4. Ugasite glavnu sklopku za el. energiju, ukoliko se nalazi u drugoj prostoriji isključiti.
 5. Otvoriti sve prozore i provjetriti prostoriju!
 6. Izači iz kuče i pozvati stručna lica koja če utvrditi mjesto ispuštanja plina i otkloniti kvar.
 7. Ako ne možete pozvati osobu koja pruža stručnu pomoč ili ako ispuštanje gasa nije veliko, pozvati vatrogasnu službu.

Pravila za sigurno korištenje boca:

 1. Bocu držati uspravno sa zatvorenim ventilom
 2. Smještaj boce mora biti jednak ili viši od okolne površine
 3. Bocu ne držati u zatvorenim podrumskim prostorijama , stubištu ili blizu otvorenog plamena
 4. Koristiti samo dopuštene materijale za instalisanje i provjerene potrošače
 5. Mjesto gdje se nalazi boca redovno provjetravati
 6. Opremu redovno provjeravati
 7. Pri zamjeni boce zabranjeno je pušiti i koristiti otvoren plamen
 8. Bocu držati izvan dohvata djece