LPG pored svoje ekonomičnosti,predstavlja najčistije gorivo sa aspekta ekologije.

Uvažavajuči njegovo potpuno sagorijevanje proizvodi male količine štetnih gasova. Korištenje tečnog naftnog gasa pomaže smanjenju zagađenja okoline za razliku od benzina i dizela.

Autoplin se je uvažio za najvažniju i najkorišteniju alternativu konvencionalnim gorivima, koristi ga več više od 10 miljuna vozila na svijetu.